Mielenterveys ja kilpirauhasen vajaatoiminta

10% alennus kaikista laboratoriopaketeista koodilla puhti-tarjous-10. Esim. Puhti-terveystarkastus (92 €) jossa mukana kilpirauhanen (TSH), ferritiini, D-vitamiini ja 30 muuta testiä.

Seuraavan artikkelin on kirjoittanut kilpirauhaspotilas Cindi Straughn:

Lukuisissa lääketieteellisissä julkaisuissa on jo todettu Hashimoton taudin ja/tai kilpirauhasen vajaatoiminnan olevan yhteyksissä erinäisiin psyykkisiin ja käyttäytymishäiriöihin. Siksi on hälyttävää huomata, kuinka harvoin kilpirauhasarvoja (vasta-aineita, T4-V ja T3-V) testataan, ennen kuin lääkäri tai psykiatri määrää potilaalleen potentiaalisesti aivoja vahingoittavia psyykelääkkeitä.

Jo pikainen tarkastelu erilaisissa kilpirauhas-aiheisissa foorumeissa tuo esille, kuinka suurimmalle osalle vajaatoimintapotilaista määrättiin ensimmäiseksi masennus- ja/tai psyykelääkkeitä heidän valittaessaan kilpirauhasen vajaatoimintaoireiksi luokiteltuja psyykkisiä oireita, kuten masennusta tai mielialan vaihteluita. Joissakin tapauksissa Hashimoto-potilaat ovat jopa joutuneet käymään läpi sähköshokkiterapiaa, ennen kuin heidän vajaatoimintansa diagnosoitiin tai hoidettiin.

Lääkäri Ridha Arem kirjoittaa kirjassaan “The Thyroid Solution: A Mind Body Program for Beating Depression and Regaining Your Emotional and Physical Health”:

“Nykyään tutkijat katsovat kilpirauhashormonien kuuluvan yhdeksi suurimmista vaikuttajista aivojen kemiallisissa häiriöissä. Ja niin kuin on kaikkien aivojen kemikaalihäiriöiden kanssa, väärinhoidettuna kilpirauhashormonien epätasapaino voi johtaa vakaviin seurauksiin potilaan psyykkeen ja käytöksen osalta.”

Päästyään verenkiertoon T3- ja T4-hormonit etenevät kehon soluihin ja toimivat tärkeässä osassa kehon kaikissa suurissa toiminnoissa. Jotta ihmisen aivot toimisivat ongelmitta läpi elämän, ne tarvitsevat riittävän määrän kilpirauhashormoneja. Useimmat ihmisen tiedostetut kyvyt (kuten keskittymiskyky ja muisti), mielialat  ja tunteet ovat hyvin riippuvaisia kilpirauhashormoneista. Lukuisat tutkimukset todistavat T3-hormonin olevan merkittävä aivokemikaali. Sitä esiintyy keskushermoston synapsissa, joka on kahden hermosolun tai hermosolun ja lihassolun välinen yhteys. T3-hormoni säätelee myös aivojen serotoniini-, noradrenaliini- ja GABA- (Gamma-Aminobutyric Acid) tasoja, joilla kaikilla on oma roolinsa masennuksen sekä joidenkin pelkotilahäiriöiden muodostumisessa. Keho tarvitsee aina tietyn määrän T3-hormonia ylläpitääkseen aivojen normaaleja serotoniini- ja noradrenaliinitasoja. Laajoissa eläin- ja ihmiskokeissa on todettu, että aivojen serotoniinitaso laskee huomattavasti, jos riittävää määrää T3-hormonia ei ole saatavilla. T3-hormonin vajaatoiminta aivoissa johtaa noradrenaliinin toimimattomuuteen tärkeiden kemikaalien välittäjäaineena, ja juuri noradrenaliinin liika- tai vajaatoiminnan on todettu joidenkin potilaiden kohdalla olevan syy masennuksen laukaisemiseen.

“… Kilpirauhaspotilaat, varsinkin vajaatoimintapotilaat, hakevat hiljaisuutta ja rauhaa. He eivät viihdy aktiivisessa ja meluisassa ympäristössä, ja heillä on yleensä hyvin alhainen sietokyky koville äänille. Heillä on tapana hakeutua paikkoihin tai tilanteisiin, joissa he voivat rauhassa vajota omiin ajatuksiinsa ja yksinäisyyteen.”

”Vajaatoimintapotilaat voivat helposti erakoitua ystävistään, ja he eivät mielellään puhu paljon tai lähde pois kotoaan. He voivat kadottaa kaiken motivaationsa olla missään kanssakäymisissä kumppaneidensa kanssa. Yleisesti ottaen vajaatoimintapotilaat vain haluavat olla yksin. Heitä vaivaa jatkuva halu nukkua, ja lähimmäisten yrityksistä huolimatta he erakoituvat helposti.”

Yleisimmät mielenterveydelliset häiriöt vajaatoimintapotilailla

Masennus, ahdistuneisuus, levottomuus, paniikkikohtaukset, erilaiset pelkotilat, torikammo, pakkoneuroottisuus, herkkänahkaisuus toisten kommenteille, ihmispelko, heikko itsevarmuus, keskittymiskyvyn ja motivaation puute, tunneailahdukset, muistiongelmat, harhakuvitelmat, itsemurha-ajatukset, hajamielisyys, havaintokyvyn heikkeneminen, näkö- tai muut hallusinaatiot.

Vajaatoimintapotilaat ovat helposti itsekeskeisempiä kuin muut, koska heiltä uupuu tarvittavat resurssit sekä energia pitää itsestään huolta puhumattakaan siitä, että heidän pitäisi puuttua muiden elämään. Joskus he voivat olla äkäisiä, loukkaavia, pisteliäitä, kriittisiä, tuomitsevia ja omata muita hyvin epämiellyttäviä piirteitä. He voivat kärsiä motivaation ja/tai päämäärän puutteesta, ja  yksinkertaistenkin tehtävien suorittaminen voi tuntua ylivoimaiselta. He myös yleensä tietävät, että heidän käyttäytymisensä on epäsopivaa. He voivat tuntea olonsa turhautuneeksi, koska heidän parhaista yrityksistään huolimatta heillä on vaikeuksia kontrolloida tunteitaan, varsinkin kun yllämainituilla oireilla on tapana pahentua stressin tai vaikka kuukautisten aikana. Nautinnon tai ilon löytäminen arkipäivän asioista on vaikeaa. Hyvin usein heistä voi tuntua, että he eivät yksinkertaisesti vain halua tehdä mitään. Asiat, joista potilaat saivat ennen nautintoa, voivat vajaatoiminnassa tuntua mitäänsanomattomilta ja merkityksettömiltä. Pienet ylämäet tuntuvat helposti vuorilta.

Aivojen kilpirauhashormonien vajaatoiminta

Tällä termillä tarkoitetaan yleensä T3-hormonin vähäistä jakelua aivoihin, vaikka kilpirauhanen tuottaisikin riittävän määrän kilpirauhashormoneja. Täten aivojen hormonaalinen vajaatoiminta voi johtaa useisiin psykologisiin oireisiin. Aivoissa on omat mittavat T3-hormoni reseptorit, joka selittää sen, miksi monet psyykeongelmaiset potilaat reagoivat hyvin kilpirauhashormonihoitoon. SSRI-lääkkeden, kuten Prozacin, vaikutus saattaa olla joillekin potilaille toimiva vaihtoehto, sillä SSRI-lääkkeillä on taipumus lisätä T3-hormonituotantoa aivoissa.

Kilpirauhashormonit ja mielenterveyshäiriöiden hoito

Synteettinen T3-hormoni (Cytomel/Liothyronin) voi nostaa serotoniini- ja noradrenaliinitasoja, jotka toimivat aivojen välittäjäaineina. T3-hormonia käytetään yleensä silloin, kun potilas ei ole saanut toivottavia tuloksia masennuslääkkeestä. Tietenkin on hyvin mahdollista, että nämä kyseiset potilaat ovat kärsineet alunperinkin kilpirauhasen vajaatoiminnasta, joka on johtanut masennukseen.

Tiedetään, että vajaatoimintapotilaat, joita hoidetaan T4-lääkityksellä, jäävät yleensä kärsimään masennuksestaan. Joskus heitä hoitavat lääkärit määräävät T4-lääkityksen lisäksi Liothyroninia, vaikka Armour Thyroid-lääkityksen erinomaisista hoitotuloksista on jo runsaasti näyttöä sekä psyykkisten että perinteisten vajaatoimintaoireiden osalta.

Journal of Clinical Psychiatry:ssa julkaistussa artikkelissa todettiin, että T3-hormonia voidaan myös käyttää traumaperäisen stressihäiriön hoitoon. Sitä tavataan usein sotilailla ja ihmisillä, jotka ovat läpikäyneet traumatisoivan kokemuksen. Mittavan trauman/stressin läpikäymisellä voi olla vaurioittava vaikutus kehon kilpirauhashormonituotantoon.

Yksi erittäin hyvä lähdekirja on Russell T. Joffe, M.D. ja Anthony J. Levitt, M.D kirjoittama “The Thyroid Axis in Psychiatric Disorder”. Alla pari lainausta kyseisestä kirjasta.

Nykyään on jo olemassa laajaa ja monipuolista kirjallisuutta kilpirauhasen toiminnasta ja sen vaikutuksesta psyykkisiin häiriöihin.

…eläinkokeet viittaavat siihen, että aivojen kilpirauhashormonien käyttö eroaa huomattavasti kehon muista osista. Nämä tulokset tuovat esiin monia uusia mahdollisuuksia tutkia kilpirauhashormonien roolia psyykkisten sairauksien aiheuttajina.

…toistuvasti pahenevat krooniset tai uusiutuvat kilpirauhastulehdukset voivat johtaa hajanaisiin muutoksiin hormonien saannissa ja kierrossa ilman, että se välttämättä näkyy kilpirauhasarvoja mittaavissa laboratoriotesteissä. Hashimoton tauti on salaperäinen ja ailahteleva sairaus. Siksi se usein jää diagnosoimatta. Näyttää siltä, että joissakin taudin vaiheissa, hormonien epätasainen jakelu voi olla huomaamatonta, mutta silti vaikuttaa dramaattisesti aivojen toimintaan.

Koska kilpirauhasen autoimmuunitautien diagnosointi on monimutkaista ja usein vaikeasti määriteltävää, sen yhdistäminen kilpirauhashäiriöstä johtuviin psyykkisiin häiriöihin voi helposti viivästyä tai jopa kokonaan jäädä tekemättä.

Pitkäjaksoiset muutokset kilpirauhasen toiminnassa johtavat merkittäviin muutoksiin aivojen verenkierrossa. Juuri nämä verenkierrolliset muutokset ovat niitä, jotka voivat johtaa potilaan psykologisiin oireisiin. Yhteenvetona voimme sanoa, että potilaiden, jotka kärsivät erilaisista psyykkisistä oireista, on erittäin tärkeää tietää, että T3-hormonia voidaan löytää suurina määrinä aivojen limbisillä alueilla, jotka toimivat tärkeänä osana sellaisissa tunteissa kuten onni, paniikki, viha ja pelko…ja jos aivot eivät saa tarpeeksi T3-hormonia, tai jos sen jakelu on estynyt, kokonainen lauma erilaisia neurologisia poikkeavuuksia voi ilmentyä ja johtaa erilaisiin tunne- ja energia-ailahteluihin.

Jos epäilet, että psyykkiset/psykologiset oireesi johtuvat Harshimoton taudista tai kilpirauhasen vajaatoiminnasta, sinun pitäisi otattaa seuraavat testit:

  • TSH (thyroid stimulating hormone)
  • T4-V (kilpirauhasen varasto hormon – vapaa)
  • T3-V (aktiivinen kilpirauhas hormonit – vapaa)
  • (Pidä huoli että molemmat yllämainituista testeistä ovat “vapaita”)
  • Kilpirauhasen vasta-aineet … TPO- (thyroid peroxidase) ja tyreoglobuliini -vasta-aineet.

Ilman yllämainittuja kilpirauhastestejä voi olla suuri mahdollisuus, että kilpirauhashäiriötä ei ole huomattu. Pelkkä TSH-mittaus voi olla harhaanjohtava monestakin syystä (aivolisäkkeen häiriö tai tietynlainen lääkitys voivat vaikuttaa siihen), joten ole varuillasi. TSH, T4-V ja T3-V voivat näyttää normaaleilta, vaikka potilaalla voi olla kilpirauhasen vasta-aineita. Hashimoton taudin tunnetaan usein aiheuttavan psyykkisiä oireita. Joskus myös nuorilla potilailla vasta-aineet eivät ole vielä näkyvissä, mutta kilpirauhasen vajaatoimintaa ei silti pitäisi sulkea pois laskuista, jos T4-V ja T3-V arvot ovat alhaiset (1/3 viitearvoista). Sukuhistoria on myös syytä tutkia ja ottaa huomioon.

Mistä voin lukea lisää tietoa kilpirauhashormonien vaikutuksesta aivoihin?

(Huom! Monissa artikkeleissa/tutkimuksissa, joissa referoidaan kilpirauhasarvojen olevan “normaaleja”, on käytetty TSH:a mittaustaktiikkana. Siksi on syytä ottaa huomioon, että jos potilaan vasta-aineet ovat korkealla ja/tai heidän T4-V ja T3-V arvonsa ovat alle viitearvojen puolenvälin, he kärsivät kilpirauhasen vajaatoiminnasta.)

Kaikki alla olevista artikkeleista ovat englanniksi.