Tyroksiinilääkityksen siirtäminen iltaan saattaa auttaa hypotyreoosipotilaita

Vuonna 2006 suoritettu pilottitutkimus toteaa, että illalla nukkumaan mennessä otettu tyroksiinilääkitys vaikuttaa tehokkaammin, kuin aamuisin otettu.

Tutkimusryhmä huomasi muutamia tapauksia joissa THS-arvo alentui huomattavasti kun potilas oli vaihtanut lääkityksensä ajankohdan iltaan ja päätti suorittaa pilottitutkimuksen testatakseen parantaako lääkkeenoton siirtäminen iltaan kilpirauhashormonien tasoa ja pysyykö THS-erityksen vuorokausirytmi ennallaan. Testiryhmä koostui 12 naisesta, jotka käyttivät tyroksiinilääkitystä hypotyreoosin hoitoon. Heillä ei ollut mitään lääkitystä, jonka tiedettäisiin vaikuttavan tyroksiinin käyttöön.
Potilaat tutkittiin kahteen otteeseen -ensin ennen tyroksiinilääkityksen vaihtoa iltaan heidän lääkityksensä oltua vakaa ja ajoitettu aamuun, sekä kaksi kuukautta sen jälkeen, kun he olivat vaihtaneet lääkityksensä ajankohdan iltaan. Kummassakin mittauksessa potilailta otettiin tunnin välein verinäytteet vuorokauden ympäri.
Tutkijat huomasivat, että THS-arvo madaltui ja kilpirauhashormonien taso parantui. Käänteisen rT3 -hormonin tasossa tai sen suhteessa T3-hormonin tasoon ei tapahtunut muutoksia. Myös THS-erityksen luonnollinen vuorokausirytmi säilyi ennallaan.
Tutkijoiden yhteenveto saamistaan tuloksista on, että tyroksiinilääkityksen siirtäminen iltaan parantaa lääkityksen tehoa.

Lähde: Effects of evening vs morning thyroxine ingestion on serum thyroid hormone profiles in hypothyroid patients