Laboratorioarvot ja diagnoosi

Päivitetty: heinäkuu 20, 2012 kello 14:55

Tiettyjen laboratoriotulosten saaminen oikean diagnoosin tekemiseen on tärkeää. Kilpirauhassairauksien diagnosoimisessa ei saa kuitenkaan koskaan tukeutua *vain* laboratorioarvojen tuijotteluun vaan potilaan oireet ovat ehdottomasti yhtä tärkeitä. Alla hiukan tietoa siitä mitä laboratoriotestejä sinun kannattaa pyytää lääkäriltäsi (ja miksi) jos epäilet jotain kilpirauhassairautta.

Jos olet kilpirauhaslääkityksellä (Thyroxin, Liothyronin, Armour Thyroid tai Erfa Thyroid) muista että ennen laboratorionäytteiden ottoa sinun kannattaa olla ainakin 12 tuntia syömättä lääkitystäsi.

Jos epäilet itselläsi kilpirauhasen liika- tai vajaatoimintaa

Pääasialliset laboratorioarvot mitä tarvitset vajaatoiminnan diagnosointiin ovat:

S-TSH, tyreotropiini
Viitearvot: 0,4 – 4,0 mU/l (Amerikoissa AACE muutti omat viitearvonsa 0.3-3.0 mU/l vuonna 20031 )
TSH (Thyroid Stimulating Hormone) on aivolisäkkeen erittämä hormoni, joka säätelee kilpirauhasen toimintaa. Vajaatoiminnassa TSH:n määrä veressä suurenee ja liikatoiminnassa pienenee. Kun kilpirauhasen tuottaman tyroksiinin määrä alkaa vähetä, aivolisäke huomaa sen heti. Se lisää TSH:n tuotantoaan, jotta lisääntynyt hormonin määrä piiskaisi kilpirauhasta tuottamaan enemmän tyroksiinia2.

TSH ei kuitenkaan kerro aina koko totuutta eikä sitä pitäisi ikinä pitää ainoana keinona määritellä potilaan sairauden kuvaa tai hormonihoidon annostusta. Potilas voi olla liika tai vajaatoiminnassa vaikka TSH-näyttäisi muuta. Varsinkin potilailla joilla on viallisesti toimiva aivolisäke3, Gravesin tauti jota on hoidettu RAI:lla4, Hashimoton tauti56, syövät T3-hormonia78, ovat resistansseja kilpirauhashormoneille9 tai sairastavat kilpirauhassyöpää10 voivat TSH-arvot olla täysin ristiriidassa oireiden kanssa.

Myös raskaus, diabetes, trauma, munuaishäiriöt, verenmyrkytys, maksasairaudet, sydänsairaudet ja paastoaminen vaikuttavat kehon TSH pitoisuuksiin.11121314. Terveillä yksilöillä TSH-pitoisuudet vaihtelevat myös vuodenaikojen mukaan joilla TSH on yleensä alhaisin keväisin15.

Lääkärit voivat helposti painottaa TSH:n pohjalta tehdyn diagnoosin tärkeyttä joko tietämättömyydessään tai pelätessään että alhaiset TSH-arvot voivat johtaa aivolisäkkeen TSH-tuotannon loppumiseen vaikkakin löytyy jo tutkimuksia joissa pitkäaikaisesti supistetut TSH-pitoisuudet ovat palanneet takaisin normaaleiksi kahden viikon jälkeen supressiolääkkeen lopetuksesta16.

Kaiken kaikkiaan voisi sanoa että TSH on ihan hyvä koe alustavien epäilyksien herättämiseen, mutta sitä ei pitäisi missään nimessä pitää ainoana diagnosointikeinona. Tärkeintä on ensisijaisesti kuunnella potilaan oireita ja tarkistaa T4-V että T3-V tulokset. Näistä T3-V:n ollessa ehdottomasti tärkein johtolanka17.

S-T4-V, vapaa seeriumin tyroksiini
Viitearvot: 9–19 pmol/l
V tulee sanasta ”vapaa”. Suurin osa tyroksiinista kiertää veressä proteiiniin sitoutuneena, vain pieni osa on vapaana. Kuitenkin ainoastaan vapaa tyroksiini pystyy hoitamaan hormonin tehtäviä. Mittaamalla vapaata tyroksiinia saadaan tarkempi kuva toimivan hormonin määrästä18. Kilpirauhasen liikatoiminnassa (hypertyreoosi) tyroksiinin määrä veressä on suurentunut ja kilpirauhasen vajaatoiminnassa (hypotyreoosi) pienentynyt. Lue lisää kilpirauhasen tuottamista hormoneista täältä. Aspiriini, diureetit tai hepariini voivat kohottaa T4-V arvoa1920.

S-T3-V, vapaa seeriumin triojodityroniini
Viitearvot: 2,6-6 pmol/l
Ehdottomasti tärkein näistä kolmesta testistä. T3-hormoni on kaikista kilpirauhashormoneista kaikkein aktiivisin ja sillä on vaikutus joka ikiseen kehon toimintoon. Trijodityroniinin autovasta-aineet ja heterofiiliset vasta-aineet saattavat joskus aiheuttaa virheellisen korkeita tai matalia tuloksia. Jos T3-V on viitearvojen alaosissa S-T4 ollessa viitearvojen keskivaiheilla tai yläosissa voi syynä olla huono T4/T3-konversio. Tällöin on suositeltavaa ottaa huomioon konversioon vaikuttavia osia kuten alhainen veren ferritiini tai seleeni21.

Näiden lisäksi saatat tarvita myös

S-T4, seeriumin tyroksiini
Viitearvot: 71–141 nmol/l
Terve kilpirauhanen tuottaa eniten T4-hormonia ja muuntaa siitä osan T3-hormoniksi. Tyroksiinin kokonaispitoisuuden mittaminen verestä kertoo onko kehossa tarpeeksi tyroksiinia vapaana muunnettavaksi. Akuuteissa sairauksissa T4:ä laskee huomattavasti rajummin kuin T4-V jonka takia molempien mittaaminen on tärkeä osa diagnoosin tekemistä.22

S-T3r, käänteinen T3 seeriumista
Jos potilaan T4-veriarvo on viiterajan yläpäässä, mutta T3-arvo on alakantissa on syytä epäillä rT3-ongelmaa. Lue lisää rT3-dominanssista.

S-ferritiini, ferritiini seeriumista
Viitearvot: Naiset 10 – 125 ug/l, Miehet 20 – 300 ug/l
Matalat pitoisuudet viittaavat aina puutteellisiin rautavarastoihin. Erittäin korkeita arvoja todetaan fulminantin akuutin myeloisen leukemian, vaikeiden maksavaurioiden, transfuusiosideroosin ja hemokromatoosin yhteydessä. Tulehdusreaktiot suurentavat ferritiinin pitoisuutta.23. Ferritiiniä tarvitaan T4/t3-konversiossa ja alhainen ferritiini saattaa aiheuttaa ylitoiminnan oireita vajaatoimintapotilailla jotka aloittava kilpirauhashormonihoidon.

S -TPOAb, Tyreoideaperoksidaasi vasta-aineet
Viitearvot: Normaali alle 35 kU/l, lievästi kohonnut 35-100 kU/l, kohonnut yli 100 kU/l

S -TyglAb, Tyreoglobuliini
Viitearvot: Normaali alle 40 kU/l, lievästi kohonnut 40-80 kU/l, kohonnut yli 80 kU/l

B -La, Lasko
Viitearvot:
17–29-vuotiaat miehet alle 10 mm ja naiset alle 15 mm (millimetriä)
30–39-vuotiaat miehet alle 15 mm ja naiset alle 25 mm
40–49-vuotiaat miehet alle 20 mm ja naiset alle 25 mm
50–59-vuotiaat miehet alle 25 mm ja naiset alle 30 mm
60–69-vuotiaat miehet alle 25 mm ja naiset alle 35 mm
70–79-vuotiaat miehet alle 30 mm ja naiset alle 40 mm

P -CRP, C-reaktiivinen proteiini
Viitearvot: Alle 3 mg/l

Jos epäilet itselläsi lisämunuaisten vajaatoimintaa

Tulossa

 1. http://thyroid.about.com/cs/testsforthyroid/a/labs2003.htm []
 2. http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=snk03132 []
 3. Prevalence of Neuroendocrine Dysfunction in Patients Recovering from Traumatic Brain Injury.  The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. Vol. 86, No. 6, 2752-2756, 2001. []
 4. Continued suppression of serum TSH level may be attributed to TSH receptor antibody activity as well as the severity of thyrotoxicosis and the time to recovery of thyroid hormone in treated euthyroid Graves’ patients.  Thyroid 16: 1251-1257, 2006. []
 5. Continued suppression of serum TSH level may be attributed to TSH receptor antibody activity as well as the severity of thyrotoxicosis and the time to recovery of thyroid hormone in treated euthyroid Graves’ patients.  Thyroid 16: 1251-1257, 2006. []
 6. Effects of prophylactic thyroid hormone replacement in euthyroid Hashimoto’s thyroiditis.  Endocr J. 2005 Jun;52(3):337-43. []
 7. Combined therapy with levothyroxine and liothyronine in two ratios, compared with levothyroxine monotherapy in primary hypothyroidism: a double-blind, randomized, controlled clinical trial.  J Clin Endocrinol Metab. 2005 May;90(5):2666-74. Epub 2005 Feb 10. []
 8. Comparison of inhibitory effects of 3,5,3′-triiodothyronine (T3), thyroxine (T4), 3,3,’,5′-triiodothyronine (rT3), and 3,3′-diiodothyronine (T2) on thyrotropin-releasing hormone-induced release of thyrotropin in the rat in vitro.  Endocrinology. 1978 Aug;103(2):393-402. []
 9. Thyroid hormone resistance syndromes.  The American Journal of Medicine.  Volume 94, Issue 4 , Pages 424-432, April 1993. []
 10. Free thyroid hormones and a third-generation TSH assay in the detection of hyperthyroidism during long-term thyroxine treatment in thyroid carcinoma patients. Scand J Clin Lab Invest. 1995 Apr;55(2):181-6. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7667611 []
 11. Thyroid hormone in hypopituitarism, Graves’ disease, congenital hypothyroidism, and maternal thyroid disease during pregnancy.  Growth Hormone & IGF Research,  Volume 16, Supplement 1, July 2006, Pages 20-24. []
 12. Prevalence of abnormal thyrotropin concentrations measured by a sensitive assay in patients with type 2 diabetes mellitus. Diabetes Res. 1994;27(1):15-25. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7648793 []
 13. Diagnostic performance of sensitive measurements of serum thyrotropin during severe nonthyroidal illness: their role in the diagnosis of hyperthyroidism.  Clinical Chemistry 33: 2178-2184, 1987. []
 14. Pulsatile Secretion of Thyrotropin during Fasting: A Decrease of Thyrotropin Pulse Amplitude.  J. Clin. Endocrinol. & Metab., Jun 1990; 70: 1631 – 1636. []
 15. Components of biological variation, including seasonality, in blood concentrations of TSH, TT3, FT4, PRL, cortisol and testosterone in healthy volunteers. Clinical Endocrinology. 1997. May;46(5):587-98. []
 16. Recovery of Pituitary Thyrotropic Function after Withdrawal of Prolonged Thyroid-Suppression Therapy.  N Engl J Med 1975; 293:681-684 []
 17. http://tiredthyroid.com/tsh.html []
 18. http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=snk03131 []
 19. Drug and fatty acid effects on serum thyroid hormone binding.  J Clin Endocrinol Metab. 1988 Oct;67(4):682-8. []
 20. Free thyroid hormone measurement.  A critical appraisal. Endocrinol Metab Clin North Am. 2001 Jun;30(2):265-89. []
 21. The Impact of Iron and Selenium Deficiencies on Iodine and Thyroid Metabolism: Biochemistry and Relevance to Public Health.  Thyroid. October 2002, 12(10): 867-878. []
 22. Mechanisms behind the non-thyroidal illness syndrome: an update.  J Endocrinol. 2010 Apr;205(1):1-13. []
 23. http://ohjekirja.satadiag.fi/1395.html []